Giá từ:
Đến:
Dãy số không gồm:
Tổng điểm:
Tổng nút:

- Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
- Để tìm sim kết thúc bằng 2007, quý khách nhập vào *2007
- Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 2007, nhập vào 090*2007

Sim Năm Sinh 2012

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0368.61.2012 700.000 29 Đặt mua
2 Viettel 0333.66.2012 4.390.000 26 Đặt mua
3 Viettel 0365.29.2012 1.830.000 30 Đặt mua
4 Mobifone 0797.00.2012 1.830.000 28 Đặt mua
5 Viettel 0369.74.2012 1.830.000 34 Đặt mua
6 Mobifone 0786.012.012 16.000.000 27 Đặt mua
7 Viettel 0387.22.2012 2.130.000 27 Đặt mua
8 Mobifone 0909.37.2012 5.000.000 33 Đặt mua
9 Mobifone 0764.012.012 16.000.000 23 Đặt mua
10 Mobifone 0707.33.2012 3.300.000 25 Đặt mua
11 Mobifone 0784.73.2012 1.830.000 34 Đặt mua
12 Viettel 0343.58.2012 1.830.000 28 Đặt mua
13 Mobifone 0764.99.2012 2.130.000 40 Đặt mua
14 Vinaphone 0915.45.2012 1.700.000 29 Đặt mua
15 Vinaphone 0915.84.2012 1.660.000 32 Đặt mua
16 Vinaphone 0916.97.2012 1.970.000 37 Đặt mua
17 Vinaphone 0828.98.2012 5.740.000 40 Đặt mua
18 Vinaphone 0944.88.2012 5.040.000 38 Đặt mua
19 Vinaphone 0916.39.2012 1.400.000 33 Đặt mua
20 Vinaphone 0828.99.2012 1.400.000 41 Đặt mua
21 Vinaphone 0916.34.2012 980.000 28 Đặt mua
22 Vinaphone 0918.41.2012 1.960.000 28 Đặt mua
23 Vinaphone 0918.95.2012 1.950.000 37 Đặt mua
24 Vinaphone 0886.83.2012 1.500.000 38 Đặt mua
25 Vinaphone 0913.38.2012 4.390.000 29 Đặt mua
26 Vinaphone 0949.44.2012 1.325.000 35 Đặt mua
27 Vinaphone 0855.61.2012 840.000 30 Đặt mua
28 Vinaphone 08.33.99.2012 3.830.000 37 Đặt mua
29 Vinaphone 0833.012.012 14.700.000 20 Đặt mua
30 Vinaphone 0827.66.2012 1.890.000 34 Đặt mua
31 Vinaphone 082.668.2012 3.150.000 35 Đặt mua
32 Vinaphone 0917.78.2012 2.890.000 37 Đặt mua
33 Vinaphone 0946.76.2012 1.570.000 37 Đặt mua
34 Vinaphone 0944.78.2012 910.000 37 Đặt mua
35 Vinaphone 0859.69.2012 1.700.000 42 Đặt mua
36 Vinaphone 0859.91.2012 1.325.000 37 Đặt mua
37 Vinaphone 0946.96.2012 2.000.000 39 Đặt mua
38 Vinaphone 0886.23.2012 1.475.000 32 Đặt mua
39 Vinaphone 0859.28.2012 1.480.000 37 Đặt mua
40 Vinaphone 08.29.02.2012 9.790.000 26 Đặt mua
41 Vinaphone 0946.15.2012 1.250.000 30 Đặt mua
42 Vinaphone 0833.59.2012 1.550.000 33 Đặt mua
43 Vinaphone 0886.57.2012 1.250.000 39 Đặt mua
44 Vinaphone 0947.29.2012 1.325.000 36 Đặt mua
45 Vinaphone 0853.39.2012 1.250.000 33 Đặt mua
46 Vinaphone 081.969.2012 2.600.000 38 Đặt mua
47 Vinaphone 0858.79.2012 2.270.000 42 Đặt mua
48 Vinaphone 0886.42.2012 1.475.000 33 Đặt mua
49 Vinaphone 0917.92.2012 3.000.000 33 Đặt mua
50 Vinaphone 0889.50.2012 1.900.000 35 Đặt mua
51 Vinaphone 0859.22.2012 1.590.000 31 Đặt mua
52 Vinaphone 0837.29.2012 1.250.000 34 Đặt mua
53 Vinaphone 0826.95.2012 840.000 35 Đặt mua
54 Vinaphone 0943.70.2012 1.100.000 28 Đặt mua
55 Vinaphone 0859.29.2012 1.500.000 38 Đặt mua
56 Vinaphone 094.666.2012 8.290.000 36 Đặt mua
57 Vinaphone 0829.85.2012 1.250.000 37 Đặt mua
58 Vinaphone 0941.85.2012 1.325.000 32 Đặt mua
59 Vinaphone 0886.65.2012 1.900.000 38 Đặt mua
60 Vinaphone 0854.99.2012 1.900.000 40 Đặt mua
DMCA.com Protection Status