Giá từ:
Đến:
Dãy số không gồm:
Tổng điểm:
Tổng nút:

- Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
- Để tìm sim kết thúc bằng 2007, quý khách nhập vào *2007
- Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 2007, nhập vào 090*2007

Sim Năm Sinh 1992

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0767.53.1992 1.830.000 49 Đặt mua
2 Mobifone 0796.01.1992 1.830.000 44 Đặt mua
3 Mobifone 0784.88.1992 2.130.000 56 Đặt mua
4 Mobifone 0786.67.1992 1.680.000 55 Đặt mua
5 Mobifone 0707.85.1992 2.600.000 48 Đặt mua
6 Viettel 0365.46.1992 1.830.000 45 Đặt mua
7 Viettel 0385.73.1992 1.830.000 47 Đặt mua
8 Mobifone 0777.93.1992 3.000.000 54 Đặt mua
9 Mobifone 0703.65.1992 1.830.000 42 Đặt mua
10 Mobifone 0797.63.1992 1.830.000 53 Đặt mua
11 Viettel 0328.77.1992 2.130.000 48 Đặt mua
12 Mobifone 0786.64.1992 1.830.000 52 Đặt mua
13 Mobifone 0785.96.1992 1.830.000 56 Đặt mua
14 Mobifone 0707.32.1992 2.600.000 40 Đặt mua
15 Mobifone 0707.81.1992 2.600.000 44 Đặt mua
16 Mobifone 0765.77.1992 2.130.000 53 Đặt mua
17 Mobifone 0762.21.1992 1.830.000 39 Đặt mua
18 Mobifone 0786.06.1992 1.830.000 48 Đặt mua
19 Mobifone 0769.61.1992 1.830.000 50 Đặt mua
20 Mobifone 0703.25.1992 1.680.000 38 Đặt mua
21 Mobifone 0708.76.1992 2.130.000 49 Đặt mua
22 Vietnamobile 0583.15.1992 810.000 43 Đặt mua
23 Mobifone 0769.06.1992 1.830.000 49 Đặt mua
24 Mobifone 0786.57.1992 1.830.000 54 Đặt mua
25 Mobifone 0703.48.1992 1.830.000 43 Đặt mua
26 Mobifone 0703.56.1992 1.830.000 42 Đặt mua
27 Viettel 0398.72.1992 1.830.000 50 Đặt mua
28 Mobifone 0765.84.1992 1.830.000 51 Đặt mua
29 Mobifone 0797.59.1992 1.680.000 58 Đặt mua
30 Vietnamobile 0585.77.1992 950.000 53 Đặt mua
31 Mobifone 0786.28.1992 1.680.000 52 Đặt mua
32 Mobifone 0775.18.1992 1.830.000 49 Đặt mua
33 Vinaphone 0813.27.1992 1.830.000 42 Đặt mua
34 Mobifone 0769.66.1992 2.130.000 55 Đặt mua
35 Mobifone 0797.47.1992 1.830.000 55 Đặt mua
36 Mobifone 077.5.02.1992 1.900.000 42 Đặt mua
37 Mobifone 0782.46.1992 1.830.000 48 Đặt mua
38 Vinaphone 0819.49.1992 1.100.000 52 Đặt mua
39 Vinaphone 08.1978.1992 3.610.000 54 Đặt mua
40 Vinaphone 082.818.1992 1.790.000 48 Đặt mua
41 Vinaphone 082.553.1992 1.100.000 44 Đặt mua
42 Vinaphone 0819.44.1992 980.000 47 Đặt mua
43 Vinaphone 082.551.1992 1.100.000 42 Đặt mua
44 Vinaphone 085.789.1992 2.040.000 58 Đặt mua
45 Vinaphone 0828.97.1992 1.400.000 55 Đặt mua
46 Vinaphone 0839.33.1992 1.860.000 47 Đặt mua
47 Vinaphone 081771.1992 2.090.000 45 Đặt mua
48 Vinaphone 085.494.1992 980.000 51 Đặt mua
49 Vinaphone 081.737.1992 1.100.000 47 Đặt mua
50 Vinaphone 09.1985.1992 8.930.000 53 Đặt mua
51 Vinaphone 08.5678.1992 16.300.000 55 Đặt mua
52 Vinaphone 0913.76.1992 3.090.000 47 Đặt mua
53 Vinaphone 0825.97.1992 1.100.000 52 Đặt mua
54 Vinaphone 082.557.1992 1.100.000 48 Đặt mua
55 Vinaphone 0858.58.1992 5.030.000 55 Đặt mua
56 Vinaphone 0825.94.1992 1.100.000 49 Đặt mua
57 Vinaphone 0839.88.1992 1.990.000 57 Đặt mua
58 Vinaphone 083339.1992 1.990.000 47 Đặt mua
59 Vinaphone 0817.81.1992 980.000 46 Đặt mua
60 Vinaphone 0916.27.1992 3.190.000 46 Đặt mua
DMCA.com Protection Status